Katowice - Nowości w Katowicach – NoweKatowice.pl

Jak dojechać do Katowic?

Mało do którego miasta w Polsce można dojechać tak wygodnie. Autostrada A4, majaca na katowickim odcinku 8 pasów, prowadzi przez środek miasta, bezpośrednio przy Śródmieściu. Zarówno autostradą, jak i 6-pasmową „wewnętrzną autostradą” Metropolii GZM, czyli Drogową Trasa Średniocową (DTŚ), można łatwo dojechać niemal w każdy zakątek Katowic.

Drogowa Trasa Średnicowa jest wyjątkową w skali Polski trasą szybkiego ruchu - przebiega przez ścisłe centra dużych przemysłowych miast, będąc „kręgosłupem” komunikacyjnym najmocniej zurbanizowanego obszaru w Europie Środkowej, jakim jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia z siedzibą w Katowicach. DTŚ prowadzi od Gliwic przez Zabrze, Rudę Śląską, Świętochłowice, Chorzów, Katowice aż po Mysłowice. Droga ta będzie przedłużona do centrum Mysłowic i dalej w kierunku Sosnowca i Jaworzna.

Poza i DTŚ i autostradą A1 (na trasie Niemcy – Ukraina) przez Katowice przebiega szereg ważnych drogowych szlaków komunikacyjnych, m.in. trasa europejska E40 (Francja – Kirgistan), E75 (Norwegia – Grecja), E462 (Polska – Czechy), a także drogi krajowe 79, 81 i 86. Dodatkowo w okolicach Katowic przebiega wiele innych dróg krajowych - nr 1, 11, 44, 78, 88, 94 - oraz autostrada A1, czyli Autostrada Bursztynowa nad Bałtyk.

Trasy te w powiązaniach zewnętrznych zapewniają bezpośrednie połączenie Katowic z sąsiednimi ośrodkami miejskimi, również o zasięgu wojewódzkich, takich jak Opole, Wrocław czy Kraków, a także do państw europejskich, zwłaszcza Europy Zachodniej (Niemcy, Belgia i Francja) oraz na południe (Czechy i Słowacja).

Dlaczego nie ma dworca o nazwie "Katowice Główne"?

Wysiadając na dworcu kolejowym w centrum Katowic nie trafiamy, jak w innych dużych polskich miastach, na dworzec "główny". Największy katowicki dworzec kolejowy nie nazywa się "Katowice Główne", ale po prostu "Katowice" - dlaczego tak jest? Wszystkie pozostałe katowickie dworce znajdowały się kiedyś w sąsiednich miastach i gminach, które dopiero z czasem stały się dzielnicami Katowic. Nazwa "Katowice" wynika więc z faktu, że w czasach powstawania sieci kolejowej Katowice były bardzo małym miastem (formalnie wsią) i były obsługiwane tylko przez jeden dworzec kolejowy.

Wypadło mi się zatrzymać w Katowicach. Jest to wielkie miasto malutkie. Zupełnie brzydkie i głupie, ale praktyczne, eleganckie i mądre

Stanisław Wyspiański, polski dramaturg, poeta, malarz.

Obecnie Katowice stanowią jeden z największych węzłów komunikacji kolejowej w Polsce, zarówno jeśli chodzi o przewozy pasażerskie, jak i towarowe. Przez miasto przebiega około 20 linii kolejowych, które obsługiwane są pociągami wszystkich kategorii, w tym InterCity, Express InterCity, Express InterCity Premium i EuroCity, zapewniającymi połączenia ze wszystkimi największymi miastami w Polsce oraz z Austrią, Białorusią, Czechami, Francją, Rosją, Słowacją i Węgrami. Rocznie ze stacji korzysta średnio 12 mln pasażerów.

Poza stacją kolejową "Katowice" w mieście znajduje się ponadto 8 stacji i przystanków kolejowych: Katowice Brynów, Katowice Ligota, Katowice Szopienice Południowe, Katowice Podlesie, Katowice Piotrowice, Katowice Załęże, Katowice Zawodzie oraz nieeksploatowane obecnie stacje Katowice Ochojec i Katowice Murcki.

Miejska komunikacja publiczna

System transportu zbiorowego w Katowicach oparty jest na komunikacji autobusowej oraz tramwajowej. Głównym organizatorem komunikacji miejskiej w Katowicach jest Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) z siedzibą w Katowicach, następca KZK GOP (Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego). Przez teren Katowic przebiega ponad 100 linii ZTM, z czego 30 z nich to linie wewnątrzmiejskie. Największym przewoźnikiem jest PKM Katowice, realizujący przewozy na zlecenie ZTM. Poza ZTM, na obszarze Katowic funkcjonują linie obsługiwane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie (PKM Jaworzno).

Komunikacja tramwajowa na obszarze miasta jest organizowana na zlecenie ZTM spółce Tramwaje Śląskie S.A., której Katowice są największym udziałowcem spośród obsługiwanych przez spółke miast (32,67% akcji). Przez Katowice przebiega kilkanaście linii tramwajowych. Struktura sieci tramwajowej na terenie Katowic ma układ promienisty z koncentracją na Rynku, gdzie zbiega się większość lini nie tylko Katowic, ale całej sieci tramwajowej Metropolii GZM.

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice

W odległości około 30 km na północ od centrum Katowic znajduje się międzynarodowy port lotniczy Katowice-Pyrzowice Katowice Airport z asfaltobetonową drogą startową o długości 3200 metrów i szerokości 45 metrów. Port ma trzy terminale pasażerskie oraz jeden terminal cargo. Przepustowość roczna terminali pasażerskich wynosi ok. 6 mln. Lotnisko w Pyrzowicach obsługuje ponad 30 stałych połączeń rejsowych wieloma liniami lotniczymi.

W 2018 roku Zarząd Transportu Metropolitalnego nowopowstałej Metropolii GZM otworzyło regularne kursy autobusowe łączące lotnisko Katowice Airport z największymi miastami Metropolii. Metropolitalne linie lotniskowe noszą oznaczenia: AP1, AP2, AP3 i AP4.

W granicach miasta Katowice znajduje się również aeroklubowe lotnisko Katowice-Muchowiec z czynnym trawiastym polem wzlotów. Planowane jest przeistoczone go w miejski port lotniczy utwardzoną drogą startową o długości 850 metrów i szerokości 25 metrów, który miałby obsługiwać samoloty zabierające do 18 pasażerów oraz samoloty lotnictwa ogólnego, w tym biznesowe.

W 2013 przy ul. Medyków oddano do użytku sanitarne śmigłowcowe lądowisko "Katowice-GCZD", a w 2014 przy ul. Armii Krajowej cywilne lądowisko zarządzane przez firmę Famur.

Infrastruktura rowerowa w Katowicach

Rower miejski w Katowicach zadebiutował w 2015 roku. Na początku mieszkańcy mieli do dyspozycji trzy stacje, rok później 11, a od kolejnych lat już kilkadziesiąt. Poza rozwojem sieci rowerów miejskich w Katowicach duże środki są inwestowane w rozbudowę infrastruktury rowerowej – w tym budowę nowych dróg rowerowych i odnawianie tarych tras.

Fot. SQ9NIT