Katowice - Nowości w Katowicach – NoweKatowice.pl
NIERUCHOMOŚCI

Trendy na katowickim rynku nieruchomości

W Katowicach na przestrzeni ostatnich lat powstały i wciąż są w trakcie budowy liczne inwestycje o charakterze mieszkaniowym, od budynków mieszkalnych jednorodzinnych, czy niskich budynków mieszkalnych wielorodzinnych na obrzeżach miasta, po kilkunastokondygnacyjne apartamentowce w Śródmieściu.

Na niewątpliwy rozwój Katowic, na fakt, że miasto to skupia znaczną liczbę inwestycji deweloperskich, wpływa ranga Katowic – jednego z głównych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i największe pod względem ludności miasto województwa śląskiego.

Nowe mieszkania w Katowicach

W ciągu ostatniego roku na terenie Katowic zrealizowano 288 transakcji na rynku pierwotnym, sprzedaż dotyczyła lokali mieszkalnych w deweloperskim standardzie wykończenia, średnia cena transakcyjna kształtowała się na poziomie 7 405,51 zł/m2. Ceny transakcyjne kształtują się od 3 808,86 zł/m2 (w południowej części Katowic), aż do 13 751,65 zł/m2 w centralnej części miasta. Jak widać rozpiętość cenowa jest duża, jednak ma na nią wpływ szereg różnorodnych czynników, od lokalizacji i otoczenia, po układ funkcjonalny, jak i dodatkowe powierzchnie przynależne do lokalu mieszkalnego. Widoczna jest zauważalna tendencja wzrostu cen nieruchomości mieszkalnych w Katowicach.

Średnia powierzchnia lokalu mieszkalnego sprzedawanego na rynku pierwotnym w Katowicach wyniosła 58,97 m2, sprzedawane były lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej od 26,73 m2 do 230,94 m2. Największym jednak zainteresowaniem cieszyły się lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej pomiędzy 40,00 m2 – 60,00 m2 stanowiące 42,71% wszystkich sprzedanych mieszkań, kolejno lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej do 40,00 m2 stanowiące 25,69% wszystkich sprzedanych mieszkań. Najmniejszą popularnością cieszyły się mieszkania o powierzchni powyżej 120,00 m2 – stanowiąc 2,78% wszystkich sprzedanych lokali mieszalnych na rynku pierwotnym.

Mieszkania "z drugiej ręki"

W Katowicach wciąż dużym zainteresowaniem cieszy się tzw. wielka płyta, czyli budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne z przełomu lat 80/90-tych XXw. Mieszkania, które jeszcze do niedawna odznaczały się wyraźnie niższymi cenami transakcyjnymi niż nowe budownictwo, w ostatnich latach odnotowały znaczący wzrost cen w niektórych przypadkach aż o 15% w skali roku. Znaczący wpływ na zmianę cen na rynku wtórnym nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach, ma rynek galopujących cen na rynku pierwotnym.

Rynek wtórny nieruchomości lokalowych w Katowicach cieszy się wciąż dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych nabywców na rynku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy na terenie Katowic zrealizowano 987 transakcji sprzedaży na rynku wtórnym, z ceną średnią na poziomie 5835,93 zł/m2. Ceny transakcyjne zawierały się w przedziale od 386,87 zł/m2 do 12 430,49 zł/m2. Na rynku wtórnym duży wpływ na kształtowanie cen ma przede wszystkim lokalizacja i otoczenie nieruchomości, jak i stan techniczny budynków oraz standard wykończenia lokali. Wyższe ceny osiągają lokale mieszkalne usytuowane w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wybudowanych po 2000 roku, w korzystnym stanie technicznym.

Jedne z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji na mapie Katowic stanowią tereny śródmiejskie i pośrednie części Katowic, są to m.in. Osiedle Paderewskiego-Muchowiec, Brynów, Osiedle Tysiąclecia (z uwagi na bliskie sąsiedztwo tych osiedli z terenami rekreacyjnymi i korzystny dostęp do infrastruktury handlowo-usługowej). Najniższe ceny kształtują się na terenach dzielnic mieszkaniowych: Załęże i Szopienice. Najniższe ceny w Katowicach osiągają lokale mieszkalne usytuowane w kamienicach w złym stanie technicznym.

Średnia powierzchnia lokalu mieszkalnego sprzedawanego na rynku wtórnym w Katowicach wyniosła 49,61 m2, sprzedawane były lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej od 25,20 m2 do 161,49 m2. Największym jednak zainteresowaniem cieszyły się lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej pomiędzy 40,00 m2 – 60,00 m2 stanowiące aż 50,51 % wszystkich sprzedanych mieszkań, kolejno lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej do 40,00 m2 stanowiące 30,02 % wszystkich sprzedanych mieszkań. Najmniejszą popularnością cieszyły się mieszkania o powierzchni powyżej 120,00 m2 – stanowiąc 0,51 % wszystkich sprzedanych lokali mieszalnych na rynku wtórnym.

Widać, że na rynku wtórnym wyraźnie chętniej i częściej nabywane są lokale o metrażu 40,00 -60,00 m2 niż na rynku pierwotnym, co kształtowane jest przede wszystkim ceną, jak i też często korzystniejszym układem funkcjonalnym lokali.

Materiał opracowała rzeczoznawca majątkowy Aleksandra Zapotoczna.