Katowice - Nowości w Katowicach – NoweKatowice.pl
INWESTYCJA

Poprowadź swój sklep Żabka w Katowicach

Żabka oferuje współpracującym z nią przedsiębiorcom szeroki zakres wsparcia technologicznego, edukacyjnego czy finansowego. Dodatkowo każdy nowy franczyzobiorca objęty jest indywidualnym szkoleniem teoretycznym i praktycznym.

To wszystko znacząco zmniejsza ryzyko otwarcia własnego biznesu, dlatego w całej Polsce sklepy z uśmiechniętym logo prowadzi już ponad 6600 franczyzobiorców, wpierając lokalny rynek pracy. Nowo przystępującym do sieci Żabka gwarantuje wyposażoną i zatowarowaną placówkę oraz atrakcyjny gwarantowany przychód.

Sklepy Żabka działają w całym kraju, dając klientom dostęp do bogatego asortymentu produktowego i szerokiego pakietu usług. Placówki prowadzone są przez lokalnych przedsiębiorców, którzy współpracują z siecią na zasadzie franczyzy. Każdy nowy franczyzobiorca otrzymuje od sieci gotowy do prowadzenia sklep w dobranej, dostosowanej i wynajętej przez nią lokalizacji. Nie musi również martwić się o zatowarowanie swojej placówki.

"Polisa na biznes"

Ponadto Żabka zapewnia bezpieczeństwo działającym z nią przedsiębiorcom w postaci "Polisy na biznes", która chroni ich przed ewentualnymi stratami finansowymi w momencie zakończenia współpracy. To wszystko przy wkładzie własnym wynoszącym jedynie około 5 tys. zł., które przeznaczone jest na zakup kas fiskalnych i koncesji, która refundowana jest po 3 miesiącach od startu biznesu.

Z początkiem bieżącego roku Żabka wprowadziła zmiany w systemie rozliczeń z franczyzobiorcami. Opiera się on na trzech filarach: bezpieczeństwo, motywacja oraz partnerstwo, co czyni go bardziej dostępnym i przejrzystym, a franczyzobiorcy otrzymują czytelną informację o możliwości generowania dodatkowego przychodu. Obecny system gwarantuje przychód każdemu, nie tylko nowym przedsiębiorcom, jak było to wcześniej. Według danych obejmujących okres od stycznia do listopada 2021, aż 83% partnerów biznesowych osiągnęło miesięczny przychód w wysokości 18 tys. zł lub więcej.

Rekrutacja i szkolenia

Każda osoba zainteresowana rozpoczęciem współpracy z siecią musi przejść proces rekrutacji i szkoleń. Dzieje się to niezależnie od tego, czy posiada profilowane wykształcenie, ma doświadczenie w handlu albo działała jako przedsiębiorca. Zarówno rekrutacja jak i szkolenia są ważnym etapem w bliższym poznawaniu się między siecią a franczyzobiorcami, a także budowania wiedzy nt. Żabki przez przyszłych franczyzobiorców czy zdobywania lub poszerzenia przez nich kompetencji w zakresie handlu i prowadzenia własnego sklepu.

Bliższe informacje na temat franczyzy z siecią Żabka oraz współpracy i procesu rekrutacji można znaleźć u Partnera ds. Rozwoju Franczyzy pod numerem telefonu 516 823 783 oraz pod linkiem dostępnym poniżej: