Katowice - Nowości w Katowicach – NoweKatowice.pl
PRAWO

Upadłość konsumencka w Katowicach - co jest wymagane, by ją ogłosić

Liczba dłużników oraz kwoty ich zobowiązań niemożliwych do spłaty znacząco wzrasta z roku na rok. Warto wiedzieć, że istnieją metody pozwalające na uporanie się z długami. Często stosowaną procedurą jest upadłość konsumencka – sprawdź, na czym polega i jakie warunki należy spełnić, by móc ją ogłosić. I jak ten proces przeprowadzić w Katowicach.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest procedurą sądową skierowaną do osób fizycznych, na której skutek mogą zostać umorzone całkowicie lub częściowo ich długi. Gdy sąd wykaże, że dłużnik posiada środki pozwalające na zaspokojenie potrzeb wierzycieli, zarządza on spłatę zobowiązań z majątku posiadanego przez osobę ogłaszającą upadłość konsumencką.

Oznacza to, że dłużnik może mieć utrudniony dostęp do swoich środków, jego majątek może ulec likwidacji, gdyż posiadane przez niego nieruchomości oraz wartościowe ruchomości zostaną zlicytowane, a także straci on możliwość rozporządzania posiadanym majątkiem. Warto podkreślić, że procedura ta nie jest przeznaczona nie tylko dla przedsiębiorców, ale i dla:

  • akcjonariuszy oraz komandytariuszy, którzy odpowiadają za długi spółki,

  • osób, które zalegają krócej niż 3 miesiące ze spłatą długów,

  • osób, które w czasie 10 lat poprzedzającym złożenie wniosku dokonały czynności, mającej na celu pokrzywdzenie wierzycieli, czyli wyzbywały się własnego majątku.

Co potrzebne jest, aby ogłosić upadłość konsumencką w Katowicach?

Upadłość konsumencka w Katowicach może być ogłoszona przez Sąd Rejonowy Wschód lub Zachód (wydział gospodarczy). By rozpocząć proces, konieczne jest złożenie do odpowiedniej dla miejsca zamieszkania instytucji wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wymagane jest, aby określić w nim: aktualny i zupełny wykaz majątku wraz z szacunkową wyceną, należności oraz spis wierzycieli. Dodatkowo sąd swoją decyzję opiera na: przychodach dłużnika w czasie ostatniego pół roku przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, kosztach utrzymania, a także czynnościach prawnych podjętych przez dłużnika. Istotne jest także udokumentowanie przedstawionych faktów oraz pisemne uzasadnianie wniosku.

Do najistotniejszych warunków branych pod uwagę przez sąd w procesie zalicza się: niewypłacalność, czyli brak możliwości uregulowania własnych długów oraz brak wystąpienia o upadłość konsumencką przez ostatnie 10 lat. Dodatkowo konieczne jest, aby główny ośrodek prowadzenia spraw życiowych dłużnika znajdował się w Polsce. Warto zaznaczyć, że nowelizacja ustawy regulującej prawo upadłościowe (Prawo upadłościowe i naprawcze) w 2021 roku znacząco złagodziła tę procedurę. Zniesiono warunek ogłoszenia upadłości konsumenckiej, który pozwalał na przeprowadzenie tego procesu jedynie dla osób, których problemy w spłacie roszczeń względem wierzycieli nie były umyślnie zawinione.

Upadłość konsumencka – czy skorzystać z pomocy prawnika?

Prawidłowe wypełnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zgromadzenie wymaganej dokumentacji, jak i przebrnięcie przez sądowe procedury dla wielu osób może być nie tylko bardzo stresujące, ale i skomplikowane. W związku z tym warto skorzystać z pomocy prawników, którzy posiadają szerokie doświadczenie oraz wiedzę pozwalające na jak najmniej kłopotliwe rozwiązanie problemów dłużnika. Dobrym pomysłem jest zdecydowanie się na kancelarię lub konkretnego radcę prawnego, adwokata, którzy specjalizują się w prawie upadłościowym oraz naprawczym. To właśnie oni posiadają najbardziej rzetelne oraz aktualne informacje związane z tą dziedziną prawa.